Stowarzyszenie Artystyczne Sztuka (SAS) założone zostało wokół czasopisma SZTUKA (1994 r. wpis KRS). Jego głównymi statutowymi celami jest m. in. popularyzacja polskiej sztuki współczesnej, upowszechnianie jej osiągnięć w kraju i za granicą za pośrednictwem czasopisma artystycznego SZTUKA, wspieranie dokonań twórczych jego członków.

Czasopismo powstało w 1946 roku pod nazwą PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY jako organ Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków a następnie wydawane było przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Wydawnictwo Artystyczno – Graficzne, by w 1974 r. zmienić tytuł na SZTUKA – dwumiesięcznik artystyczny, wydawany przez Krajową Agencję Wydawniczą w ramach koncernu prasowego Prasa-Książka-Ruch.

W 1991 r. w celu kontynuowania wydawania czasopisma powstało założone przez Joannę Matuszewską – Skoczylas (zmarłą w 2017r.) Studio Wydawnicze SZTUKA następnie przekształcone w Stowarzyszenie Artystyczne SZTUKA.

W 2017 Walny Zjazd Członków SAS powołał nowe władze z Włodzimierzem Matuszewskim, filmoznawcą, wieloletnim dyrektorem warszawskiego Studia Miniatur Filmowych, jako prezesem.

Czasopismo w wersji papierowej ukazywało do 2006 r. W 2017 budowana jest jego strona internetowa.

Archiwa Przeglądu Artystycznego i SZTUKI znajdują się w posiadaniu Stowarzyszenia Artystycznego Sztuka. Opieka nad nimi oraz ich udostępnianie należą do statutowych powinności Stowarzyszenia.

 

KRS 0000122705

NIP 526 10 01 202